Napište nám

Zde nám můžete zanechat zprávu...
Email:
Předmět:
Zpráva:
Napište číslicí aktualní rok..

Doporučujeme:

logo - bez  hvzdiek


 

chodovar lager na web


jpg CTP st

 

 tm-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Šalom Izrael

 

Každý, kdo byl v Izraeli a navštívil místa, kde se odehrávaly známé biblické příběhy, vám potvrdí, že když se ocitnete například v  prostorách, kde se odehrávala poslední večeře Páně nebo na místě Ježíšova narození, zapůsobí to na vás  bez ohledu na to, jestli tomu věříte nebo ne. Izrael je totiž zázračná země.

Většina  turistických nebo poutních cest do Izraele začíná v největším městě, moderním Tel Avivu ,na letišti Ben Gurion. Již zde poznáte na vlastní kůži, že Izrael musí svou existenci neustále bránit. Bedliví úředníci vám často i vaší řečí položí řadu promyšlených  otázek ,které mají prověřit, nejste-li třeba terorista. S podobnou nenápadnou pozorností se pak setkáte i kvůli vaší bezpečnosti v  Izraeli všude.

Vaše cesta může jít po pobřeží směrem na sever, kde leží  město Cesarea, která  bývala největším městem Palestiny za Římanů, nebo známý přístav Haifa. Pak už se pravděpodobně stočíte na východ směrem do vnitrozemí k biblickému Galilejskému jezeru.Cestou si však ještě můžete prohlédnout město Nazaret , kde žili Ježíšovi rodiče a nad nímž je vidět i nám cosi připomínající  hora Tabor.

Břehy tohoto kouzelného jezera jsou spojeny s působením Ježíše, zejména však s příběhy z Nového zákona. Zde v Káni  Galilejské se odehrál jeho první zmiňovaný zázrak, proměnění vody ve víno. Zde také našel své první učedníky, rybáře Šimona zvaného Petr i Ondřeje a Jana. V restauracích na břehu si po projížďce lodí po jezeře můžete dát místní specialitu -rybu sv. Petra.Dalšími zajímavými místy pak jsou například kostelík Primátu sv. Petra, kde Ježíš  Petra vyzval „aby se stal pastýřem jeho ovcí“ nebo kostel Blahoslavení.

Z Galilejského jezera vytéká řeka Jordán. Toto místo se nazývá Jardenit a je spojováno s pokřtěním Ježíše Janem Křtitelem. Často zde najdete skupiny poutníků z celého světa, jež tento obřad opakují. Severně nad jezerem stojí za to navštívit Golanské výšiny, kde teprve plně pochopíte jejich strategický význam . Celé hustě obydlené okolí jezera máte totiž přímo pod sebou. Navíc zde pramení v Izraeli přímo strategická surovina - voda.

 Zeleným údolím řeky Jordán se pak dostanete do blízkosti měst Jeruzalém a Betlém. Jeruzalém je centrem duchovního života všech Židů již od doby krále Davida , který z něho udělal před 3000 lety hlavní město svatého království. Staré město je obklopeno hradbami s osmi historickými branami. Najdete zde ve spleti úzkých uliček i známou Via Dolorosa se čtrnácti zastaveními  končící na vrchu Golgota, místě Ježíšova ukřižování. Dnes je tady chrám Božího hrobu. V arabské části města je  Skalní chrám s pozlacenou kopulí, který stojí na místě, kde stával Chrám z doby krále Šalamouna. Posledním zbytkem tohoto chrámu , který byl několikrát zbořen, je pak známá Zeď nářků, kde je stále plno modlících se Židů ale i turistů. Za návštěvu určitě stojí i zahrada Getsemanská s tisíciletými olivovníky nebo kaple poslední večeře Páně.

Proti proudu času pak pokračujeme do nedalekého  Betléma, který je místem narození Ježíše . Betlém je dnes pod Palestinskou správou a setkáte se tu zblízka s arabským světem. Chrám Narození Páně s nízkým tzv.vchodem „pokory“ je dnes kostel , který je rozdělen na několik částí, které  jsou spravovány jednotlivými křesťanskými církvemi. V podzemí chrámu je krypta, kde je stříbrnou hvězdou  označeno místo narození Ježíše.

Poblíž  Betléma najdeme i známé Jericho . My se však vydáme  ještě dále na jih k Mrtvému moři, které leží 400 metrů pod úrovní Středozemního moře a je  nejníže položeným místem na zemi. Nad Mrtvým mořem se tyčí pevnost Massada, přístupná lanovkou, kde spáchali poslední židovští obránci hromadnou sebevraždu a na dlouhou dobu umožnili  opanovat území Izraele Římanům. Pevnost se tak stala do dnešních dnů symbolem boje židovského národa za svobodu.

Svou cestu po Izraeli  můžete příjemně zakončit po průjezdu pouští Negev u pobřeží Rudého moře v Eilatu, kde si určitě plně vychutnáte všechny příjemnosti,které toto místo nabízí.Zvláště pro milovníky podmořského života se tato oblast stala pravým rájem

Naše krátká cesta Izraelem zdaleka nemohla vyčerpat vše, co je zde možné  uvidět. Je to země, v které snad každý kámen voní historií. Určitě se sem jednou znovu zatoužíte vrátit. Tak tedy Šalom Izrael.

Ing. Petr Tiefenböck

 

 

Klikni na banner a najdeš nejkvalitnější nabídku domácích pobytů v ČR.

 

Obchodní zástupce:

logo-male

hp logo 

imgobrazkycz  

         China tours                                                                                            
            

  delfin logo

 

PT tours     

 

 

 

Travel familly
 

      

  

       

 

Atisstudent agency

 

 

 

 

 

 Využijte speciální nabídku na parkování na letišti!

                                                                                                         Partner

Hotels Pro

logo bedsonline

sodexo-logo390-623318

.........a mnoha dalších